Maar nu is het een ramp

ecce

A Streetcar Named Desire (1951)

« Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c’est leur connerie, pas leurs différences. »

"Ik wait, der is \ ‘n tied van komen,
En ook \ ‘n tied van goan,
En alles wat doar tussen ligt,
Ja, dat is mien bestoan”

"Ik wait, der is \ ‘n tied van komen,

En ook \ ‘n tied van goan,

En alles wat doar tussen ligt,

Ja, dat is mien bestoan”

"Maar ik weet meer dan dat alles. Ik weet en kan bewijzen dat er veel Adindas waren en veel Saïdjah’s, en dat, wat verdichtsel is in ‘t bijzonder, waarheid wordt in ‘t algemeen."

"Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht,Zilveren-zacht, de half-ontloken maanBloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht,Wier bleeke bladen aan de kim vergaan, Zóó zag ik eens, in wonder-zoet genucht,Uw half-verhulde beelt’nis voor mij staan, -Dán, met een zachten glimlach en een zucht,Voor mijn verwonderde oogen ondergaan. Ik heb u lief, als droomen in den nacht,Die, na een eind’loos heil van éénen stond,Bij de eerste schemering voor immer vloôn: Als morgen-rood en bleeke sterren-pracht,Iets liefs, dat men verloor en niet meer vond,Als alles, wat héél ver is en héél schoon.”

"Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht,
Zilveren-zacht, de half-ontloken maan
Bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht,
Wier bleeke bladen aan de kim vergaan,
 
Zóó zag ik eens, in wonder-zoet genucht,
Uw half-verhulde beelt’nis voor mij staan, -
Dán, met een zachten glimlach en een zucht,
Voor mijn verwonderde oogen ondergaan.
 
Ik heb u lief, als droomen in den nacht,
Die, na een eind’loos heil van éénen stond,
Bij de eerste schemering voor immer vloôn:
 
Als morgen-rood en bleeke sterren-pracht,
Iets liefs, dat men verloor en niet meer vond,
Als alles, wat héél ver is en héél schoon.”

(via percevoir)

memento mori

memento mori

(Source : ingodwetrustnyc, via clvtt)

'Luc and Ryan' - Nodeth Vang

'Luc and Ryan' - Nodeth Vang

(Source : whatsyourmelody, via corpsdor)

"Op doornen sullen druyven staen."